Dataskyddspolicy

För våra företag och hemsidor:

Videokopiering Sverige AB, 559320-6427, videokopiering.se
Photofun Drottninggatan AB, 559002-0409, photofun.se
Photofun Götgatan AB, 559308-1911, photofun.se
Photofun Nordstan AB, 559326-6041, photofun.se

Integritet och skydd av personuppgifter är viktigt för oss i alla delar av vår verksamhet, och här förklarar vi vilka personuppgifter som samlas in genom att besöka våra hemsidor och vid användningen av våra tjänster.

Vi följer givetvis gällande lagar och regler. Läs mer på Integritetsmyndighetens hemsida om dataskydd: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/ och Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

Vi behandlar och lagrar inte in fler personuppgifter än vi behöver för att kunna utföra våra tjänster, och inte längre än nödvändigt. Vi behandlar de personuppgifter vi erhåller av våra kunder via email, telefon, våra hemsidor, brev och paket skickade till oss, samt i våra butiker. Alla våra anställda och samarbetspartners som behandlar dessa personuppgifter, är informerade om vår dataskyddspolicy, och är givetvis bundna av sekretess – vilket även dokumenteras.

För att kunna utföra våra tjänster samlar vi in:
– Kakor (cookies) på våra hemsidor för att kunna samla in statistisk data om användandet av vår hemsida, och vid ifyllning av formulär på vår hemsidor.
– Persondata som namn, email och telefonnummer för att kunna hålla ordning på våra kundordrar.
– Persondata i form av bilder, filmer och digitala filer som våra kunder lämnar in för digitalisering, framkallning, kopiering eller någon av våra övriga fototjänster.

Vi gör vårt yttersta för att lagra personuppgifter på ett säkert sätt. För att kunna utföra vårt bolags dagliga verksamhet och för att fullfölja de avtal vi har med våra anställda samt kunder, använder vi oss av tredjepartstjänster och -leverantörer så som exempelvis (en ej begränsat till) webbhotell, emailserver, fillagrings- och överföringstjänster, tjänster för webbshop, kundregister, bokföring, fakturering och inkasso, kreditupplysning, bild- och filmproduktion samt nyhetsbrev. Dessa tjänster kan erhållas från företag både inom och utanför EU. I användandet av vissa av dessa tjänster behandlar vi personuppgifter för att kunna utföra de tjänster vi erbjuder, men i så begränsad omfattning som möjligt. Personuppgifter kan föras över mellan våra företag om så behövs för att utföra de tjänster vi erbjuder.

Vi rensar regelbundet bort persondata som inte längre behövs för vår verksamhet. Enstaka personuppgifter eller register samt lösenord för tillgång till dessa får endast laddas ner, kopieras och sparas varaktigt i datorer, mobiltelefoner etc. om detta krävs för personens arbete inom företaget. Lösenord ska väljas med omsorg, och hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Företaget får skapa lösenordsskyddad backup av register med personuppgifter som skydd mot dataförlust. Vi förbehåller oss rätten att lagra personuppgifter som backup i upp till 13 månader, men lämnar samtidigt ingen garanti på att vi har backup på levererade kundordrar.

Om en ”personuppgiftsincident” sker så måste detta rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar. En sådan incident kan till exempel vara ett USB-minne med personuppgifter som tappats bort, ett dataintrång på en av företagets servrar eller att någon anställd obehörigt tagit del av personuppgifter. För en person vars personuppgifter insamlats av oss, finns möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om denne anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt. Du kan när som helst begöra utlämnande av alla personuppgifter vi lagrar om dig.

Förteckning förs separat över:
Vilka persondata som lagras, var och när
Vem som har tillgång till dessa personuppgifter
Hur uppgifterna används

Vi förutsätter att du som kund har tillåtelse att låta oss kopiera eventuellt material du delger oss för digitalisering eller kopiering, och att du respekterar lagar och regler om upphovsrätt. I de fall det går förutsätter vi dessutom att du har gjort backup på de digitala filer du låter oss hantera.

Vid eventuell förlust eller skada av kundorder ersätts våra kunder främst med ny motsvarande produkt eller ersättning enligt branchstandard. Ångerrätten gäller inte för specialbeställda produkter, vilket innebär att så fort vi påbörjat produktionen, kan man inte ångra sin beställning.

Denna policy omfattar inte tredjeparts hemsidor som vi länkar till, eller som länkar till oss.